Eğitim SistemiEğitim SistemimizBritish Fly School’da İngilizce eğitimi; Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced olmak üzere 6 seviyeden oluşmaktadır. İngilizce alt yapısı başlangıç seviyesinde olan öğrencilerimiz Beginner seviyeyi ücretsiz tamamlayacaktır. Beginner ve Elementary seviyesinde Türk öğretmen, Pre-Intermediate ve Intermediate seviyesinde yarı zamanlı Türk ve yarı zamanlı anadili İngilizce olan yabancı öğretmen, Upper-Intermediate ve Advanced seviyesinde tamamen anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler eğitim verecektir.

Seviyeler

Beginner (0 /A1)
Yeni başlayanlar için;
Nedir?
Genel İngilizce eğitimi almamış ve/veya yeniden başlamak isteyen kişiler içindir.
Alfabe ile sıfırdan yeni bir dile alışma ve bir sonraki seviyeye hazırlık aşamasıdır.
Her programın (hafta içi / hafta sonu - sabah / öğle /akşam ) ilk haftasında öğrencilerimize ücretsiz olarak bu seviye verilmektedir.
Dersler sadece Türk öğretmenle yapılmaktadır.

Neler yapılır? / Kazanımlar nelerdir?
Bazı temel kavramlar verilir.

Nedir bu bazı temel kavramlar?

Alfabe, sayılar, günler / aylar / mevsimler, günlük konuşma örnekleri, hayvanlar, meslekler, renkler, meyve ve sebzeler, giysi ve aksesuarlar, vücut bölümleri, aile üyeleri, eş ve zıt anlamlı bazı kelimeler, ülkeler ve uyruklar Verilen temel kelime alt yapısı ile öğrencinin sonraki seviyeye kolaylıkla uyum sağlaması amaçlanmaktadır.
Elementary (A1 / A2)

Başlangıç seviyesi;

Nedir?

Temel cümle yapıları, İngilizcedeki beş temel zaman ve cümle ögeleri (sıfat, zarf gibi) verilir.
Dil bilgisi eğitiminin yanı sıra öğrencilere yazma, konuşma, dinleme, okuma becerilerini geliştirmesinde destek olunur.
Öğrencilere çokça alıştırma ve pratik yapma olanağı verilir.
Toplam 124 saat süren bu seviyede eğitim sadece Türk öğretmenle verilmektedir. Ders saati gerekli görülmesi durumunda uzatılabilir.


Neler yapılır? Kazanımlar nelerdir?

Günlük hayatta kullanılan temel zamanlar ve yapılarla öğrencilerin basit cümleler kurması beklenir.
Öğrencilerin bol pratik yapması amaçlanarak dil becerisini geliştirmesi hedeflenmektedir.
Bu seviyenin tamamlanması ile birlikte öğrenciler günlük hayattaki basit diyalogları anlayabilir / cevap verebilir, belli başlı metinleri anlayabilir / yazabilir, bir restoranda yemek siparişi verebilir ve basit adres tarifleri yapabilir.Pre-Intermediate (B1)

Ön orta seviye;

Nedir?

Bu seviyede biraz daha karmaşık yapılar öğretilmektedir.
Öğrencilerin kelime bilgisini artırarak kendilerini daha iyi ifade edebilme olanağı verilmeye başlanır.
Toplam 124 ders saatinden oluşmaktadır. Bu ders saati gerekirse uzatılabilir.
Dersler %50 Türk, %50 anadili İngilizce olan öğretmenlerle yapılmaktadır.


Neler yapılır? / Kazanımlar nelerdir?

Kelime haznesi çoğalan öğrenciler basit yapılardan biraz daha karmaşık yapılarla cümle kurmaya başlar.
Bu seviyede soru sorma ve cevap verme pratiğini kazanmış öğrenciden kendini daha iyi ifade etmesi beklenir. Bunun için de yabancı öğretmenlerle öğrencilerin bol pratik yapması sağlanır.
Yabancı hocalarla eğitim almaya başlayan öğrencinin telaffuzu gelişmeye başlar ve akıcı olmasa da artık temel İngilizce konuşmaları yapılabilir ve anlaşılabilir.

Intermediate (B2)
Orta seviye;

Nedir?

İngilizce dil bilgisindeki karmaşık yapılar (bağlaçlarla kurulan cümleler, edilgen ve ettirgen yapılar, şartlı cümleler gibi) detaylı olarak verilir.
Öğrencilerin dinleme ve okuduğunu anlama becerilerinin yanı sıra yazma becerisinin üzerinde çokça durulur.
Toplam 124 ders saatinden oluşmaktadır ve gerekli görülmesi durumunda uzatılabilir. Dersler %50 Türk, %50 anadili İngilizce olan öğretmenlerle yapılmaktadır.


Neler yapılır? / Kazanımlar nelerdir?

Bu seviye öğrenilen yapılar sayesinde öğrencinin kendine güveni artarak daha kolay konuşmaya ve daha uzun cümleler kurmaya başlar.
Öğrenciler rutin konuşmalara katılabilir, toplantılar ya da televizyon programlarının genelinden anlam çıkarabilir ve konferanslar / dersler ile ilgili genel anlamda not tutabilir.
Yabancı biri ile öğrendiklerini kolayca pratiğe dönüştürebilir.
Bu seviyenin bitişi ile birlikte öğrenciler YDS gibi bir sınava* başlayabilir.

*Not: Akademik sınavlara hazırlanmak için öğrencilerin en az Intermediate seviyeyi bitirmiş olması beklenir.Upper-Intermediate (C1)
Üst orta seviye;

Nedir?

Bu seviyede İngilizce dil bilgisinin büyük kısmını almış olan öğrencilere dinleme ve konuşma becerilerini ilerletmek için olanak sağlanır.
Derslerin tamamı anadili İngilizce olan yabancı bir öğretmen ile yapılmaktadır.
Üst orta seviyede daha çok kelime ve günlük konuşma dilinde kullanılan deyimler üzerinde durulur.
Toplam ders saati 124 saattir ve gerekli olması durumunda uzatılabilir.


Neler yapılır? / Kazanımlar nelerdir?

Öğrenilmiş olan bütün karmaşık yapılar ve genel dil bilgisi tekrarı (zamanlar, zarflar, bağlaçlar, edatlar, sıfatlar gibi) ile öğrenciler eksikliklerini tamamlamış olur.
Yabancı öğretmenle sürekli olarak İngilizceye maruz kalan öğrenci kendinden emin bir şekilde akıcı olarak İngilizce konuşmaya başlar.
Teknik veya teorik bilgiler içermeyen bir televizyon programının, sunumun ya da bir konferansın oldukça büyük bir kısmı anlaşılır ve not alınıp yorum yapılabilir.
YDS, IELTS, TOEFL* gibi sınavlara bu seviyenin bitişi ile öğrenci çok daha kolay hazırlanmaktadır.


*Not: TOEFL hazırlığı için Advanced seviyenin bitirilmiş olması tercih edilmektedir.


Advanced (C2)
İleri seviye;

Nedir?

İleri seviye, öğrencilerin deyimler ve zengin kelime haznesi ile birlikte İngilizceyi kolaylıkla ve rahatça kullandıkları seviyedir.
Burada amaç öğrenilmiş olan tüm bilgiler doğrultusunda İngilizceyi akıcı ve hatasız bir şekilde kullanmaktır.
Genel İngilizcenin son seviyesi olan ileri seviyede derslerin tamamı anadili İngilizce olan yabancı bir eğitmenle yapılmaktadır.
Toplam ders saati 124 olup gerektiğinde uzatılabilir.


Neler yapılır? / Kazanımlar nelerdir?

Bu seviye ile birlikte öğrenciler uzun konuşma ve tartışmalara katılabilir; resmi ve akademik metinleri anlayabilir ve yazabilir; TV programlarını, oyunları/maçları, filmleri, sunumları ve konferansları rahatlıkla anlayabilir ve bu konularla ilgili metinler yazabilir.
Bu seviye öğrencinin Genel İngilizce bilgisini tamamlayıp kendini her alanda istediği şekilde sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilmesini sağlar.
Akademik sınavlara katılım rahatlıkla sağlanabilir.