KurumsalKURUMSALHizmet verilen sektörde ve küresel rekabet ortamında insan gücünü kalıcı hale getirmenin ilk kuralı dünya ticaret dilini konuşmaktır. Şirketlerin, hedeflerine ulaşması için uluslararası dil olarak kabul edilen İngilizceyi iyi derecede kullanması gerekir. Profesyonel anlamda dünya markası olma yolunda hedefleri olan tüm kurumlar personel eğitimlerinde ilk önce İngilizce eğitimini yeterli seviyeye getirmenin bilincinde olan kuruluşlardır.

British Fly School, personeline ve bu kanalla şirketine artı değer katmak isteyen tüm kuruluşlara üç eğitim modellemesiyle hizmet vermektedir. Nedir bu üç eğitim modeli?

1. Kapalı Grup Eğitimleri
2. Açık Grup Eğitimleri
3. Bire Bir Özel Dersler


1. Kapalı Grup Eğitimleri
Bu eğitimde İngilizce alt yapısı aynı ya da benzer olan çalışanlarınız için ihtiyaca yönelik bir programlama yapıyoruz. Dersleri, şirket bünyesinde eğitim için ayrılmış alanda işliyoruz. Homojen sınıflar oluşturmak adına seviye tespit sınavı ile grupların oluşturulmasını sağlıyor, hedefleri belirliyor ve eğitime başlıyoruz.

Kapalı grup eğitimlerinde, çalışanlarınızın devamlılığı ve gelişimi ile ilgili raporlamaları yapıyor ve takibini kolaylaştırıyoruz.
Detaylar
-- Bir ders saati 45 dakika, bir seviye 124 saattir.
-- Başarı garantisi kapsamında ders alan personel sayısının en fazla 15 olması önerilir.
-- Final sınavında yeterli başarıyı gösterememiş çalışanınız kurumumuzda aynı seviyeyi ücretsiz alacaktır.
-- Kapalı grup eğitimi alan tüm personeliniz şubemizdeki aktivitelerden ücretsiz yararlanacaktır.


2. Açık Grup Eğitimleri

Açık grup eğitimleri;
Şirketinizde aynı seviyeyi oluşturacak çalışanın yeterli sayıda olmaması,
Dersin işlenmesi için uygun ortamın bulunmaması,
Personelin şirket dışında eğitim almak istemesi sebebiyle tercih edilen programlarımızdandır.
Personelinizin seviye tespit sınavı yapıldıktan sonra şubemizdeki eğitim programı temel alınarak uygun sınıfa yerleştirilmesi sağlanır.

Açık grup eğitimlerinde, şubemizde eğitim alan çalışanlarınızın devamlılığı ve gelişimi ile ilgili raporlamalar zaman kaybetmeden ilgili departmana iletilir.
Detaylar
-- Çalışanlarınızın şubemizde katılacakları programlardaki bir ders saati 45 dakikadır.
-- Bir seviye eğitimimiz 124 saattir.
-- Final sınavında başarılı olmayan çalışanınızın devamsızlığı %10’un üzerine çıkmadığı taktirde aynı seviyeyi ücretsiz alabilecektir.
-- Eğitimi devam eden personelinizin aktivite programlarımızdan ücretsiz yararlanma hakkı vardır.
-- Eğitimlerini tamamladığımız tüm personeliniz konuşma kulüplerinden ücretsiz ve sınırsız yararlanma hakkına sahiptir.


3. Bire Bir Özel Dersler
Şirketlerde özel ders daha çok yöneticiler tarafından tercih edilmektedir. Konuşmada akıcılığı sağlamak, sunum yapmak, mesleki anlamda kendinizi doğru şekilde ifade etmek için bu derslerden faydalanabilirsiniz. Dersler, eğitimi alacak yöneticinin uygun olduğu gün ve saat aralığında şirketinizde ya da kurumumuzda verilebilir.
Detaylar
-- Bir ders saati 45 dakikadır.
-- İsteğe bağlı olarak Türk veya anadili İngilizce olan öğretmen ile eğitim verilir.
-- Derslerin yapılacağı gün ve saatler yöneticinizin programına göre belirlenir.