Ücretsiz Seviye TekrarıÜcretsiz Seviye TekrarıBaşarı garantisi kapsamında, öğrencilerimizin seviye içerisindeki durumları öğretmenleri tarafından sınavlarla belirlenir. Bu sınav sonuçlarında başarısız olan öğrencilerimiz için ücretsiz seviye tekrarı hakkı tanınacaktır. Ücretsiz seviye tekrar hakkını; başarısı %60 altında kalan, devamsızlığı %10’un üzerine çıkmayan öğrencilerimiz kullanabilecektir.